Strona GłównaLinkiKontaktKoło Naukowe
google.pl

Agrobioinżynieria - programy nauczania

Zarządzanie techniką w rolnictwie (przedmiot fakultatywny)

Prowadzący: dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, prof. nadzw. UP

Wymiar godzinowy przedmiotu - 30 godz. Zajęcia realizowane w spośób aktywny na wykładach oraz podczas wyjazdów studyjnych.

Cele przedmiotu:  Poznanie problematyki racjonalnego wykorzystania środków technicznych i organizacji nowoczesnych form mechanizacji uwzględniających optymalizację kosztów i nakładów.Poznanie rynku i organizacji handlu i usług maszynowych w rolnictwie.

Zaliczenie przedmiotu:  Wykonanie analizy odwiedzanych obiektów "case study" (fabryka, diler, usługodawca).Wykonanie analizy ekonomiczno-organizacyjnej wyposażenia technicznego wybranego gospodarstwa (studium przypadku) – praca grupowa

 Sylabus przedmiotu Zarzadzanie_technika_w_rolnictwie-fakultet-sylabus

Zapraszamy wszytskich zainteresowanych techniką rolniczą i rynkiem maszyn i usług. Planujemy kilka wizyt studyjnych, także poza Lublinem. Warto też spojrzeć na strone naszego Studenckiego Koła Naukowego http://www.skneksplo.up.lublin.pl/