Strona GłównaLinkiKontaktKoło Naukowe
google.pl

prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz

 

 

 Prof. dr hab. inż Edmund Lorencowicz ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie w 1980 roku. W roku 1986 uzyskał stopien naukowy doktora nauk technicznych, w 2005 dr hab. nauk rolniczych w dyscyplinie inżyneria rolnicza a w 2013 został profesorem.

Specjalizuje się w problematyce zarządzania techniką w rolnictwie i inżynierii produkcji.

Odbył zagraniczne staże naukowe w: FAT Taenikon/Szwajcaria (1990); Scottish Agricultural College w Aberdeen/Wielka Brytania (1993), IMAG Wageningen/Holandia (1993) oraz World Bank Washington i Montana State University w Bozeman/USA (1995).

 Od początku swojej pracy opublikował, jako autor bądź współautor,  ponad 120 recenzowanych artykułów i około 90 innych publikacji naukowych dostępnych w obiegu społecznym oraz ponad 240 artykułów upowszechnieniowych. Miał blisko100 wystąpien konferencyjnych, w tym 25 na konferencjach zagranicznych.

Prowadził cztery projekty badawcze, w tym jeden finansowany przez USDA.

Od 2006 roku organizuje jedyną w Polsce, w środowisku inżynierii rolniczej, cykliczną międzynarodową anglojęzyczną konferencję - International Symposium of Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture www.kemiz.up.lublin.pl/index.phpfmpmsa.pl . Do tej pory odbyło sie juz dziewięć edycji, a  współorganizatorem jest z CRA-W z Belgii.

W latach 2009-2010 współpracował w ramach programu Erasmus  w sieci tematycznej ERABEE Education and Research in Biosystem and Agricultural Engineering in Europe  .

 

Współpracuje z czasopismem Rolniczy Przegląd Techniczny - RPT , od powstania w 1998 roku.

Współpracuje z praktyką, był konsultantem wielu firm z branży techniki rolniczej. Współpracuje z Polskim Związkiem Pracodawców-Usługodawców Rolnych - PZPUR. Brał udział w projekcie realizowanym przez PZPUR oraz Europejskie Stowarzyszenie Usługodawców Rolnych - CEETTAR w latach 2008-2010. Od roku 2016 uczestniczy jako przedstawiciel Polski w posiedzeniach CEETTAR Standing Commitee on Mobile Machinery oraz Standing Committee on Rural Activity.

Jest, jako jedny przedstawiciel Polski, członkiem jury Europejskiego Konkursu Tractor of the Year - TotY.

Brał udział w ponad  trzydziestu wyjazdach studyjnych na targi Agritechnica, Agraria, Agromek i SIMA oraz do fabryk maszyn rolniczych i obiektów związanych z rolnictwem w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Holandii, Francji, Niemczech, Słowacji, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Opracował ekspertyzy m.in. dla: PZU, Sipma SA, Izopol SA, BayWa, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, PZPUR, CEETTAR.

 

Zainteresowania: żeglarstwo, turystyka aktywna, Beskidy i Orawa.


Publikacje

- Wykaz publikacji - Biblioteka Głowna UP w Lublinie

Ogłoszenia

- Seminarium inż. - ZiIP, III rok
- "Rach. koszt. dla inż.", ZiIP, III r., niest., -wyniki egz.popr. 27 VI
- "Ekonomika transportu", TiL, II r., niest.-wyniki 27 VI
- "Ekonomika transportu", TiL, II r., niest. - Spr. 2 - zagadnienia