Strona GłównaLinkiKontaktKoło Naukowe
google.pl

"Ekonomika transportu", TiL, II r., niest. - Spr. 2 - zagadnienia

Zagadnienia wchodzące w zakres sprawdzianu nr 2

1.     Kalkulacja doliczeniowa – zasady.

2.     Ocena opłacalności/rentowności produkcji/usług jednoasortymentowych – zasady, podstawowe pojęcia.

3.     Ocena opłacalności/rentowności produkcji/usług wieloasortymentowych.

4.     Cykl przewozowy/cykl transportowy.

5.     Wskaźniki charakteryzujące procesy transportowe.

6.     Wydajność transportu drogowego – zasady określania, czynniki wpływające na wydajność transportu drogowego.

7.     Koszty eksploatacji środków transportowych – stałe/zmienne, całkowite/jednostkowe.

8.     Opłacalność transportu – wykorzystanie roczne graniczne. Czynniki wpływające na opłacalność transportu drogowego.

 

Przykłady zadań:

1.       Określić próg rentowności i strefę bezpieczeństwa ilościową, wartościową i procentową oraz zysk przy wytwarzaniu produktu A, jeśli:  cena sprzedaży c= 5,20 zł/szt.; planowany jedn. koszt zmienny kjz=3,40 zł/szt.; planowane koszty stałe Ks= 45 800 zł; przewidywana maksymalna sprzedaż Qmax=20 000 sztuk.

2.       Określić minimalną cenę (c) w zł/szt. jaką należało by otrzymać, aby zysk (Z) wyniósł co najmniej  15 000 zł.
Dane: planowany jedn. koszt zmienny kjz=2,00 zł/szt.; planowane koszty stałe ks= 10 000 zł; przewidywana maksymalna produkcja i sprzedaż Qmax= 2500 sztuk.

3.       Określić jaką produkcję należy osiagnąc

4.       Określić wydajność transportu – Wt,  w tonach [t] i tonokilometrach [tkm] na godzinę, jeśli:
ładowność nominalna - Głn=18 000 kg;              wsp. wyk. ładowności-Wwł=0,75,
odległość transportu- l=50,0 km;                                    wydajność załadunku-Wzał=40 t/godz.;
średnia prędkość-Vśr=60 km/godz.;                               czas wyładunku-twył=40 min.

5.       Obliczyć koszt przewiezienia jednej tony na odległość 1 km ciężarówką, jeśli: cena ciężarówki-Cm=500 000 zł; stopa amortyzacji-a=10%; wykorzystanie roczne‑Wr=1500 godz./rok; godzinowe zużycie paliwa-Ge=26 l/godz.; cena paliwa-Cp=4,09 zł/l; jednostkowy koszt napraw-kjn=10,20 zł/godz.; cena robocizny‑Cr=30,00 zł/godz.; ładowność nominalna-Gn=16 t; wsp.wyk.ładowności=0,75, średnia prędkości - Vśr=45 km/godz.