Strona GłównaLinkiKontaktKoło Naukowe
google.pl

Prace dyplomowe inżynierskie

-------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o dostarczaniu fotografii cyfrowej do tableau dyplomantów naszej Katedry. Podpisane pliki należy dostarczyć do dr inż. Artura Przywary (ul.Głęboka 28 pok.276) lub dr hab. inż. Artura Kraszkiewicza (pok.275). Można również przekazać promotorowi pracy lub przesłać e-mailem na konto: artur.przywara@up.lublin.pl. Uwaga! Plik proszę podpisać imieniem i nazwiskiem,  podać rodzaj studiów (inż./mgr) oraz rok ukończenia.

Tableau absolwentów od 2007 roku   http://www.skneksplo.up.lublin.pl/Dyplomanci.php 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Katedra-info_dla_dypolomantów

 Zasady redagowania tekstu i powoływania się na literaturę/materiały źródłowe (strona czasopisma Inżynieria Rolnicza)

http://ir.ptir.org/index.php?mood=main_articles&file=instrukcja_wydawnicza_pl.html

Ogólne wytyczne dotyczące redakcji pracy dyplomowej inżynierskiej dostępne są na stronie WIP - Wskazówki redakcyjne dla autorów prac dyplomowych http://www.up.lublin.pl/3139/

Przykłady zwrotów wykorzystywanych w analizie literatury tutaj

Harmonogram obron prac inżynierskich realizowanych w Katedrze