Strona GłównaLinkiKontaktKoło Naukowe
google.pl

Badania naukowe i współpraca z praktyką

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA i BADAWCZA

Prace naukowo-badawcze Katedry koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień:

· Użytkowanie i doskonalenie maszyn w systemie produkcyjnej i technicznej obsługi rolnictwa

· Problemy mechanizacji i eksploatacji w produkcji rolniczej

· Ekologicznie akceptowane techniki aplikacji agrochemikaliów w rolnictwie

W ramach tych zagadnień realizowanych jest kilka tematów badawczych obejmujących m.in.:

· zintegrowane źródła energii odnawialnej w rolnictwie,

· badania nad technicznymi i technologicznymi uwarunkowaniami w ochronie roślin,

· ocenę pracochłonności sporządzania kiszonek w belach cylindrycznych,

· badanie wybranych gospodarstw rodzinnych w celu określenia czynników warunkujących rozwój mechanizacji,

· badania nad efektywnością nowych technologii aplikacji agrochemikaliów w rolnictwie,

· badania nad wymaganiami w zakresie przyjaznego dla środowiska projektowania i użytkowania maszyn rolniczych,

· badania nad strukturą kosztów i efektywnością nakładów materiałowo-energetycznych w gospodarstwach rodzinnych,

· możliwościami i perspektywami produkcji biopaliwa z rzepaku,

· badania nad procesami zarządzania i zapewnienia jakości w zmechanizowanych technologiach produkcji rolniczej,

· wspomaganie i doradztwo w zakresie rozwoju i efektywności mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych,

· ocena technologii zbioru i konserwacji pasz zielonych.

Oryginalnym wyposażeniem aparaturowym jest wanna glebowa do badań elementów roboczych maszyn uprawowych, stanowisko do badań eksploatacyjnych opryskiwaczy oraz eksperymentalne siłownie wiatrowe zlokalizowane w Snopkowie (4 kW) i w Niedrzwicy Dużej (1 kW).

Na dorobek naukowy Katedry (z uwzględnieniem wieloletnich osiągnięć Zakładu) składa się blisko 1000 publikacji, w tym sześć prac habilitacyjnych, 15 doktoratów, 13 patentów, 27 wzorów użytkowych i ponad 130 ekspertyz dla IBMER opublikowanych w tematycznych biuletynach.

Katedra współpracuje z Agricultural Research Center w Gembloux w Belgii oraz University of Evora w Portugalii.

Od 2006 roku nasza Katedra wspólnie z belgijskim Instytutem Badawczym CRA-W z Gembloux organizuje Międzynarodowe Sympozja Naukowe "Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture" (Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym).

 WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Katedra współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami a także ośrodkami doradztwa rolniczego. Są to m.in. SDF Polska, Gravit Lublin, Graf Chełm, Agroplast, Agro Power.